Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  อบต.หนองกระทุ่ม รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน เมษายน 2559 ภาษีโรงเรือน เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ภาษีป้าย เดือน มีนาคม 2559 ค่ะ
 
อืม ! สวยนะ แต่นี่เป็นทองเหลืองหรือขี้ผึ้ง...??
 
 
เกล็ดสวยดีนะ..นี่ต้องแวะไปดูแบบนายกสุรชัยฯ
หากไม่มาดูกับตาก็จะไม่รู้ว่าสวย !!!
เต็มองค์แต่ยังขาดใส่เกล็ดครับท่านนายก !
ดูเก้าเศียรชัด ๆ เหมือนพญานาคไหม ?
อ๊ะ ! เลขาฯ อัศฏา สุระมาตย์ก็สนใจด้วยนะ สาธุ ๆ
คนนี้ก็ช่างสงสัย...ไปทุกส่วนเหมือนกัน !
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
นายก อบต.ทุ่งโพร่วมทำบุญสร้างพญานาคเก้าเศียรถวายสำนักปฏิบัติธรรมฯ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี  
 

   นายสุรชัย สารสุวรรณ์ นายก อบต.ทุ่งโพ,นางลักษิกา สารสุวรรณ์(คุณนายนายก อบต.),นายธวัชชัย ฤกษ์หร่าย นายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร,นายฉัตรชัย มาฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ,นายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดิ์ดา ผอ.โรงเรียนบ้านเนินพยอม,นายเริงฤทธิ์ เจียรสุมัย ฝ่ายจัดสรรน้ำ(ฝจน.)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา,นายสำรวย-นางบุญชุบ พันธุ์วิเศษ จนท.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา,นางสาวทยากร ทองคำดี ปลัด อบต.ทุ่งโพ, นายสัญญา ฟักเขียว ปลัด อบต.อุทัยเก่า, นางสาวสายบัว  เกิดดี ปลัด อบต.บ้านใหม่คลองเคียน,นางสาวธีราพร จินตนาภา ปลัด อบต.หนองยาง,นางสาวผจญ ติตติปานะ ปลัด อบต.น้ำซึม,นายพรศักดิ์ ผอบทิพย์(หวาน)ปลัด อบต.หนองบ่มกล้วย,นายประพันธ์-นางพัชรี ธัญญเจริญ ปลัด อบต.คอกควายและ อบต.บ้านไร่ ,นางสาวรดา กลิ่นอุทัย รองปลัด อบต.ทุ่งโพ ,นายอดุลย์-นางถิรนันท์ สุพรรณคำ รองปลัด อบต.ไผ่เขียว,นางศศิกาญจน์ ชัยหัง ผอ.กองสาธารณสุข ทต.ขาณุวรลักษณ์บุรี,นายอลงกต-นางแววตา พวงพุ่ม จนท.สาธารณสุข จ.กำแพงเพชร,นาง มณฑาทิพย์ ธะนะแสง นักวิชาการศึกษา อบต.ทุ่งโพ, นางสาวอัฏฐาพร ณรงค์ นักวิชาการศึกษา อบต.หนองฉาง, นางสาวสมพิศ อินเล็ก จนท.การเงินและบัญชี (ลจ.ประจำ), นายวชิระ  ชมภู่  กำนันตำบลหนองสรวง, นายสมชาย นาคพงษ์ ผญบ.ม.9 ต.ทุ่งโพ, นายธันยกร จันทร์หอม ผญบ.ม.5 ต.ทุ่งโพ, นายวิเชียร รัตนโสภา ผญบ.ม.6 ต.ทุ่งโพ, นางผ่องศรี-นายธวัช ชมเสือ, นายธนาเทพ หายทุกข์ จพง.ป้องกัน ฯ ทต.ดลุกดู่ , จ.อ.ดนัย-นางกิริยา บุตรดี จพง.ป้องกันเทศบาลเมืองอุทัยธานีและพยาบาลวิชีพ รพ.อุทัยธานี, นายอดิศักดิ์ ชมฤทธิ์ พง.ขับรถยนต์,นางทัศนีย์ กุสุโมทย์  ผช.ธุรการ, นายนพดล จินตะกัน นักการภารโรง, นางรุ่งรัตน์  เพ็ญธัญกิจ ผช.จนท.บันทึกข้อมูล, นางสาวภัทราวดี  สุราเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี อบจ.อุทัยธานี, นางสาวฉัตรดาว แก้วเขตการณ์ หน.สป.อบต.หนองยาง, นางวัฒนา มุสิราช ส.อบต.ม.1 ตำบลทุ่งโพ, นางจุฑามาศ จงกสิกิจ(เจ้ต้อย) ร้านอุทัยคาร์เซอร์วิส ตรงข้ามสหกรณ์บางจาก  อ.เมือง จ.อุทัยธานี, นางพิณรัตน์ ผูกใจเพื่อน ร้านวัสดุก่อสร้างแยกโรงเรียนกาญจนาวิทยาลัย อ.หนองขาหย่าง, นายพนอ-นางเรณู นพคุณ, นางณภัทร ศุภกิจวัฒนา, นางอคิราภ์ กล้ากสิการณ์, นางทองเจือ ประสิทธิเขตรวิทย์, นายรณชัย จำแนก ส.อบต.ม.10 ตำบลทุ่งโพ, ด.ต.ณัฐคมน์-นางฐิติพรรณ สิทธิประสิทธิ, แม่สำเนียง รักษ์อารยธรรม, น.ส.เบญจวรรณ รักษ์อารยธรรม, นายยม-นางสุธรรม เหมะ, นางณภัชนันท์ เหมะ, นางอนงค์ สารสุวรรณ์, นายไว ประจุไทย, นายธานี ทุมากรณ์ หจก.ธานิสาก่อสร้าง, นางวันณีย์ ลิลา, แม่ชีอำไพ พลลาภสมุทรนิโรจน์, แม่ชีดวงพร กอแก้วปฐมกุล, นางนิตยา เกษรสุริยวงษ์, นางจิดาภา ทองม่อม, นางโม ทองคำดี, นายสนอง ทองคำดี, นางเรณู-นายณรงค์-น.ส.รัชดา วิสานิส, นางสุนันท์-นายเดชาวัฒน์-นายสุรพงษ์ เตยหอม, น.ส.วิภา เจริญสุข, นางฐิตาภา กล้ากสิการณ์, นศ.รปส.รุ่น 4 นฉว., นางรติกร ฤกษ์หร่าย, นางสุภาวดี ศักดิ์บูรณาเพชร, นางกฤษณา ศรีจันทร์, นางจันทิมา เรืองจุติโพธิ์พาน, น.ส.อมรรัตน์-น.ส.สมมาส พระพิจิตร, นางสมพร-ด.ญ.ธัญญา แก่นรักษ์, น.ส.โชติรส ฉวัพัฒน์, น.ส.กมลวรรณ กล้าหาญและแม่ชีพรรณวลัย ศรีโพธิ์ทอง(แหม่ม),....ฯลฯ>>>ร่วมทำบุญสร้างพญานาคเก้าเศียรถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมดำรงอารยธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี>>>รับจ้างปั้นโดย นายพิทยา ธัญญเจริญ (ป.ตรี ปติมากรรมเพาะช่าง) ,นายวาณุพงษ์ กะโห้แก้ว(นศ.ปติมากรรมเพาะช่าง ปีสุดท้าย),นายจิรเดช มหัดคะประทีป(ป.ตรีจิตรกรรม)>>>รูปปั้นที่สร้างในครั้งนี้  รูปสุดท้ายอาจจะไม่เหมือนแบบที่ปั้น ยกเว้น  ในถ้ำ เนื่องจาก สำนักปฏิบัติธรรมฯ ต้องการรูปที่หล่อสำเร็จแล้วและมีขายแถว จ.อ่างทองมาตั้งแทนการปั้น ทำให้การปั้นต้องยุติลง  ผู้สร้างจึงถวายเงินให้แก่สำนักปฏิบัติธรรมฯ ไปจัดซื้อรูปที่หล่อสำเร็จมาตั้งแทน (ดังภาพท้าย ๆ )  แต่อาจมีพญานาค 1 องค์ที่ปั้นเกือบสำเร็จแล้วโดยช่างปั้นที่จบ ป.ตรีปฏิมากรรมเพาะช่าง คลองหก ตั้งไว้แถวหน้าเจดีย์ให้ทุกท่านดู  1 องค์>>> ต้องขออภัยทุกท่านด้วย แต่>>>  การทำบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์  ผลของบุญย่อมยิ่งใหญ่  

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มิ.ย. 2554 เวลา 10.35 น. โดย TAYA

ผู้เข้าชม 6828 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player